Säker Arena

ALLT DU BEHÖVER VETA INFÖR DITT SHOWBESÖK MED ANLEDNING AV COVID-19

Uppdaterades 2020-09-21

För oss på Hamburger Börs är det enormt viktigt att du som kund känner dig säker och trygg när du besöker någon av våra shower eller föreställningar. På den här sidan presenterar vi alla de åtgärder vi gör på arenan, för att skapa utökad säkerhet med anledning av Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hela tiden vår verksamhet efter rådande riktlinjer. Vi följer också händelseutvecklingen noga och arbetar ständigt med åtgärder för våra gästers och vår personals trygghet och säkerhet.

VAD GÄLLER FÖR MIG SOM GÄST?

Har du sjukdomssymptom, även lindriga sådana, så ber vi dig stanna hemma och välkomnar tillbaka dig vid ett annat tillfälle, när du är frisk igen. Vi uppmanar alla som planerar att delta i våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. I våra mail inför besöket, informerar vi också om vilka åtgärder vi gjort på arenan för att skapa utökad säkerhet och påminner om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. Får du Corona-liknande symptom och behöver senarelägga ditt besök, vänligen kontakta vår biljettkassa för ombokning.

VAD GÄLLER FÖR hamburger börs PERSONAL?

För personalen gäller naturligtvis att man vid minsta sjukdomssymptom stannar hemma. Alla som jobbar med våra evenemang uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning.

Fler åtgärder för din trygghet

 • Vi har reducerat antal publikplatser och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer gällande maxantal.
 • Vi har anpassat möbleringen för att skapa utrymme mellan sällskap och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd mellan olika sällskap.
 • Insläpp i lokalen genomförs med avstånd mellan varje sällskap, genom olika ankomsttider.
 • Utsläpp ur lokalen genomförs med avstånd mellan varje sällskap och vi har utökat till fyra olika utgångar.
 • Vi har byggt en extra garderob för att minimera köbildning.
 • Vi har värdar och värdinnor på plats på arenorna, som hjälper till vid in- och utpassering till arenorna, vid toaletterna och som också hjälper till med säker placering av gästerna.
 • Vi påminner våra gäster om god handhygien och om att hålla avstånd, med hjälp av skyltning och markeringar i golvet vid entrén, på toaletter, i garderob och utanför lokalen.
 • Vi har flera stationer med handsprit på arenan, bland annat i barer, garderober och vid hovmästarpulpeten.
 • Vi har utökat våra städrutiner. Städningen sker med ökad frekvens och toaletterna är unisex för att minska köer.
 • Vi följer aktuella riktlinjer för restaurang/servering och all dryck beställs vid bordet, då barförsäljning just nu inte är tillåtet.
 • Riskbedömning utförs regelbundet utifrån Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkares rekommendationer.

Vanliga frågor och svar

Vad gäller vid evenemang som flyttas till nytt datum?

Information om vad som gäller för just den föreställning som du ska gå på hittar du på respektive föreställningssida på showtic.se eller här på hamburgerbors.se. Har du köpt dina biljetter via ett annat bolag än Showtic, Tickster eller direkt på teatern/arenan, så behöver du kontakta det aktuella bolaget.

Återlösen av biljetter till ej inställda eller flyttade evenemang?

Nej, vi återlöser inte några biljetter, förutsatt att du inte köpt av- och ombokningsskydd.

Jag har köpt till av- och ombokningsskydd på min bokning. Kan jag få hela biljetten återbetald?

Ja, det kan du så länge du avbokar senast 30 dagar innan föreställningen skulle ägt rum.

För frågor gällande Labero – Goldfingers maila labero@hamburgerbors.se

Vem kontaktar jag om jag har ytterligare frågor inför mitt besök?

Du kan alltid kontakta Showtic Gästservice om du har några frågor. Du når dem på info@showtic.se eller via telefon på 0771-13 43 00 måndag-fredag mellan kl 09.00 – 15.00.

HAR DU YTTERLIGARE FUNDERINGAR KRING CORONAVIRUSET?

För fler frågor och svar om till exempel symptom på smitta och hur viruset smittar, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

För ytterligare information om Coronaviruset, så hänvisar vi till krisinformation.se, där ansvariga myndigheternas information om coronaviruset presenteras:
Information om coronaviruset på krisinformation.se